Calculadora RPN

El que hi ha aquí a sota és una calculadora RPN que implementa la suma, resta, multiplicació i divisió. La tecla "</>" serveix per a intercanviar els dos darrers registres de la pila. No té pila limitada.

Tot el codi està en javascript, contingut a la mateixa pàgina.