Software - Macro llistes correu Outlook

Descripció del problema

Estic subscrit a una bona quantitat de llistes de correu. Un problema bastant molest (per a mi) és que en els assumptes (subject) dels missatges de les llistes s'hi acumulen i combinen les marques de la pròpia llista (usualment entre claudàtors, per exemple, [Eos3]) amb els Re:, Fwd: i altres indicadors que introdueixen els programes de correu.

La conseqüència és que, ordenats alfabèticament per assumpte (que és com miro els correus de les llistes), missatges amb el mateix tema poden quedar dispersos per la carpeta. Per exemple (suposant que ordenem alfabèticament per assumpte i data):

Assumpte    Data
[Eos3] Evaluative metering    15/03/2002
Re: [Eos3] Evaluative metering    18/03/2002
[Eos3] IR film    10/03/2002
[Eos3] Portrait vs. lansdcape    08/03/2002
[Eos3] Re: Evaluative metering    25/03/2002
[Eos3] Which wide angle zoom?    25/03/2002

És clar que el correu marcat amb vermell està malt situat. Els programes de correu tracten bé (ignoren) els indicadors (Re:, Fwd:, etc.) inicials, però no els que hi ha més endavant.

Client de correu

PMMail 2000 permet processar un correu per un programa extern, i manipular-hi el subject. Però ja no l'utilitzo, pel deficient suport de correu HTML (que, tot i que no m'agrada, sí que vull poder llegir còmodament un correu d'aquest tipus quan m'arriba).

Per fer el mateix amb Eudora cal escriure un translator plug-in(una DLL) que manipuli el subject . No he trobat ni exemples clars ni documentació suficient per a fer-ho sense perdre massa temps.

Finalment ho he provat amb Outlook 2000 i, a partir d'uns quants exemples, he escrit una macro que implementa l'algorisme que ja tenia escrit per a PMMail 2000. Aquesta macro elimina els indicadors (Re:, Fwd: i algun altre) del mig del subject i els situa sempre al principi, i si algun està repetit només el posa una vegada. Ara ja sóc un usuari més de l'Outlook 2000.

He vist que l'Outlook 2002 (dins d'Office XP) permet que una regla executi una macro, per la qual cosa fer manipulacions d'aquest tipus pot ser fins i tot més senzill.

Codi font i instal·lació

Per a instal·lar i executar la macro cal fer els següents passos:

  1. Accedir a Herramientas - macros - editor Visual Basic
  2. Clicar sobre Proyecto 1 - Microsoft Outlook Objetos - EstaSesiónDeOutlook
  3. Afegir-hi el següent codi disponible en el següent fitxer de text: canviSubject.txt.
  4. Compilar i sortir d'Outlook. Ens preguntarà si volem gravar el projecte VBAProject1.otm, cal respondre sí. L'única manera d'assegurar-se que l'Outlook agafa els canvis és tancant-lo totalment i tornant-hi a entrar; tingueu-ho present si hi feu modificacions.

Restriccions seguretat

Perquè el codi s'executi cal optar per una d'aquestes opcions:

Avís: problemes addicionals

No sé per què, però al cap d'una setmana no puc signar més la macro (obtinc un missatge de "certificat dolent"), i tampoc puc generar un certificat nou. Els únics canvis significatius que he realitzat són la neteja de directoris temporals i la instal·lació d'una actualització crítica per a l'Internet Explorer. Per tant, la macro ja no funciona.

Ho he provat posteriorment amb un altre certificat -generat en un altre ordinador- i també obtinc l'error. Les alternatives que em queden són:

  1. Oblidar-me de la macro; seguiré amb Outlook perquè hi sincronitzo la Palm.
  2. Fer servir Outlook 2002. Com que si ho vull fer legalment costa un ull de la cara, no ho penso fer.
  3. Adquirir un certificat de firma de codi i fer-lo servir. Però no sé si funcionarà, i també és una opció massa cara (200 EUR mínim).

Per tant seguiré amb la meva macro inutilitzada.

Solució: Kmail?

De moment és només una idea: he vist que el KMail permet filtres del tipus "pipe"; per tant, probablement puc fer un programa que analitzi el subject i el canviï quan m'interessi. Ho provo!

Més informació: reinstal·lació Office

He formatejat el disc dur i he reinstal·lat Office i he generat un certificat nou. Ara la macro de l'Outlook funciona.

Nova versió per a Outlook 2003

Finalment (març 2004) faig servir Outlook 2003, i tinc una macro cridada quan arriba un correu, que aplico com a primera regla. La versió actualitzada de la macro és aquí.