Presentació

Aquest web

Juliol 2007

Aquest és el contingut que queda de l'antic massipfons.com.

He traspassat tots els àlbums de fotografies i els comentaris sobre els llibres, i he deixat aquí aquell contingut que no té massa raó de ser en el bloc actual, o que no he tingut temps de donar-li la forma adequada per a penjar-lo al nou espai.

He passat els relats dels viatges en format PDF; n'he fet una edició mínima (correccions tipogràfiques).