Intuit Quicken 2000 vs Microsoft Money 2001

1. Introducció

Sóc usuari del Quicken 2000 (publicat per Intuit) des de l’agost del 2000. Durant els dies 5 i 6 d’agost de 2001 he fet unes proves amb el el Microsoft Money 2001, per comprovar si alguns dels problemes que tinc amb el Quicken es resolen o no.

Quan he acabat he decidit posar per escrit les conclusions, i fer-ho públic per si interessa a algú.

Tractaré els següents punts:

2. Versions utilitzades

Les versions utilitzades per a fer les proves d’aquests programes són:

Programa Versió
Quicken Quicken 2000, versió en espanyol completa.
Money Versió de demostració de Money 2001, baixada de Microsoft, en anglès (20 MB).

Sistema utilitzat: Pentium II a 400 MHz, 128MB RAM, Windows 98.

3. Instal·lació Money i migració

3.1. Instal·lació

El fitxer a instal·lar és l’habitual executable autoextraïble i autoinstal·lable. Uns 20MB. El procés d’instal·lació és relativament senzill, amb les preguntes habituals: automàtica o personalitzada; en aquest darrer cas, et deixa triar el directori i si vols la instal·lació completa o mínima.

He triat personalitzada, canviant el directori d’instal·lació i fent la instal·lació completa.

Money requereix que hi hagi Internet Explorer 4.0 o posterior a l’ordinador. En acabar la instal·lació cal reiniciar Windows (sí, és lamentable).

3.2. Configuració

En iniciar el programa per primera vegada hi ha tres blocs bàsics de configuració (que pots saltar-te si et consideres un usuari expert). Bàsicament són:

3.3. Migració des de Quicken

Money pot obrir fitxers de Quicken de versions anteriors a 2000. Per als fitxers de la versió 2000 cal exportar a mà (en fitxers de format .qif):

La importació dels dos primers és molt senzilla, sense problemes.

Per als moviments el procés es complica, per diversos motius:

El temps per a la migració ha estat d'unes tres hores. Són 14 comptes, amb gairebé 2.000 moviments.

4. Comparativa

A continuació faig una comparació no exhaustiva dels dos programes, centrant-me en els aspectes més problemàtics de cada un.

Aspecte Quicken Money
Interfície d’usuari Menús poc organitzats, tot i que la interfície és bastant consistent. Massa menús (els de l’aplicació, els del frame superior i els del frame esquerre, i en ocasions opcions distribuïdes per tota la pantalla), però és relativament fàcil d’habituar-s’hi.
L’aspecte és molt diferent de les aplicacions Microsoft en general, ja que és molt “web”, amb algunes pàgines (algunes extraordinàriament llargues) plenes d’enllaços.
Categories Gestió de categories transparent. Un cop feta servir una categoria per una transacció programada que després he esborrat no hi ha hagut manera d'esborrar la categoria. Per fer-ho he hagut de traslladar les (pressumptes, no n’hi havia cap) operacions a una altra categoria.
Introducció hipoteques Permet la introducció d’hipoteques des de qualsevol data. Només permet la introducció d’hipoteques des de l’1 de gener de l’any actual.
Periodicitat pagaments periòdics Permet pagaments automàtics o de recordatori bimensuals (habituals en companyies de serveis) No permet pagaments automàtics o de recordatori bimensuals (habituals en companyies de serveis)
Categorització operacions valors No permet designar les categories a assignar per als guanys/pèrdues de cada operació d’inversió:
  • Plusvàlues/minusvàlues per compra-venda d’accions.
  • Dividends
En els informes ho assigna tot a “Otros ingresos”.
Permet configuració de les categories de les operacions d'inversió, essent possible diferenciar després en els informes l’origen de cada import.
Impostos operacions valors No permet designar com a imponibles les plusvàlues realitzades en les inversions. Considera imponibles les plusvàlues realitzades en operacions d’inversió.
Split d’accions Registra i efectua correctament l’split d’accions (i emissió accions alliberades) Efectua correctament l’split d’accions, però no en deixa constància.
Plusvàlues latents Pot (configurable) mostrar en els informes d’ingressos i despeses les plusvàlues latents (no realitzades) d’operacions d’inversió. No mostra en els informes d’ingressos i despeses les plusvàlues latents d’operacions d’inversió.
Obtenció cotitzacions on-line No he aconseguit obtenir cotitzacions on-line de forma automàtica. L’únic que aconsegueixo és anar a parar a la pàgina de invertia. Intenta obtenir cotitzacions, però no troba cap dels valors (mercat continu espanyol) introduïts. Probablement en la versió espanyola això es corregeix.
Actualització producte No he vist encara la versió de Quicken 2001 en espanyol (la web d’Intuit España no la menciona). Desconec si hi ha versió 2001 en espanyol; per curiositat l’he buscat a diverses botigues de soft d’internet i no l’he trobat (es queden a Money 99).
Informes Complets. En general una mica més configurables que els de Money. M’agradaria una opció de poder combinar diversos informes en un. Complets i configurables. Genera un informe mensual molt complet, amb els canvis rellevants respecte al mes anterior, el balanç mensual i l’evolució dels darrers mesos. Inclou també consells diversos (en aquest cas, centrats a la legislació USA, caldria veure com són a Espanya).
Igualment seria desitjable poder combinar diversos informes en un.
Interès comptes Permet introduir el tipus d’interès dels comptes, però:
  • No pot calcular interès per períodes anuals: només diari, setmanal o mensual.
  • Cal introduir l’interès diari, setmanal o mensual (és a dir, cal dividir l’anual per 360, 52 o 12 manualment).
  • A vegades calcula els interessos incorrectament. No he arribat a identificar on es produeix l'error.
  • Quan fa el càlcul et dóna només el saldo final, en comptes de desglossar-ho en saldo i interessos.

Suggeriment: transaccions automàtiques d’abonament d’interessos.
No he vist com introduir el tipus d’interès dels comptes. En les propietats dels mateixos no ho veig enlloc.
Banca on-line Teòricament permet la connexió on-line amb alguns bancs espanyols. No he aconseguit que, en operar amb “la Caixa” reconegui automàticament els fitxers .qif. Haig de gravar-los a disc i després importar-los. La llista de bancs no n'incorpora cap d'espanyol. Probablement la versió espanyola ho soluciona.
Explotació informació Per què no hi ha un sistema que permeti l’explotació de la informació a partir d’eines de generació d'informes? Els informes definits són complets, però en ocasions seria preferible accedir a les dades i que et deixessin fer... En el cas de Money, que sembla que fa servir format Access per a la base de dades, no seria tan complicat. (Ja he provat d’obrir-la amb l’Access 2000, no es deixa).
Còpies seguretat Insisteix periòdicament a fer còpies de seguretat. El procés podria estar automatitzat. Insisteix a fer còpies de seguretat cada vegada que surts del programa i quan fas importacions. Pot automatitzar-se.
Pressupostos No trasllada les previsions de pagaments als pressupostos. Seria realment pràctic. No he fet servir els pressupostos.
Relació comptes inversió i comptes corrents Cada compte d’inversió té un compte bancari associat. Això no obstant, les inversions poden fer-se amb fons d’altres comptes bancaris.
Però en marcar aqueses operacions com a “conciliades” o "validades" canvia el compte bancari, i posar-li sempre l'associat al compte d'inversió.
Pot solucionar-se amb transferències fictícies, o bé no posant la marca de "conciliat"/"validat" a l'operació.
Cada compte d’inversió té un compte bancari associat, tot i que les inversions poden fer-se amb fons d’altres comptes bancaris.
Crea un compte d’efectiu per a cada compte d’inversió. Durant la migració hi ha posat transaccions, però no acabo de veure clar per què/quan els fa servir.
Simulació operacions desinversió No contemplat Permet la realització de simulacions d'operacions de desinversió (venda d'actius), obtenint el resultat de l'operació (pèrdua/guany).
Funcionament "." teclat numèric En alguns punts del programa el tecleig del "." del teclat numèric esdevé "," però en d'altres no. Conversió consistent de "." del teclat numèric a ",".

5. Conclusions

El principal problema del Quicken és, per mi, la impossibilitat d’assignar categories al resultat de  les operacions d’inversió i desinversió. Això Money ho soluciona, però els següents problemes:

fan que no m’interessi gastar-me els 70 EUR que deu costar (aproximadament) el Money. El problema principal el soluciono fent un parell d’informes addicionals, que em mostren les operacions d’inversió realitzades.

Globalment ambdós programes son molt complets, i les diferències entre ells són mínimes; no obstant, crec que Money té un petit avantatge en quant a prestacions.

6. Annex: Money 2002 i Quicken 2002

He provat el Money 2002 (també versió avaluació) i no he vist que solucioni cap dels incovenients que he trobat al Money 2001.

També hi ha al mercat el Quicken 2002, pero sense versió d'avaluació. I donat que el suport d'Intuit a Espanya ha estat desmuntat, no crec que aquesta versió en espanyol la comercialitzin.