Arxiu de la categoria: Informàtica i comunicacions

Notes sobre programació, sistemes operatius, comunicacions

Mes amb inicial minúscula

Per mimetisme de l’anglès sovint veiem, tant en català com en espanyol, els dies de la setmana i els mesos amb la lletra inicial majúscula.

I resulta que el PHP/Wordpress també ho fa malament. Fins ara tenia aquest format de data a les entrades d’aquest blog:

Format deles dates

Perquè surti com està ara (Dissabte, 1 de febrer de 2020) he fet el següent:

En primer lloc he canviat el format a les opcions del wordpress, perquè hi posi els “de”, amb un format personalitat: l, j \d\e F \d\e Y.

Però no hi ha cap regla de format PHP per posar el mes en minúscula, per tant he sobreescrit la funció twentyfourteen_posted_on() del tema de WordPress: dins de functions.php he copiat aquesta funció del tema i on hi havia:

esc_html( get_the_date () ) 

hi he deixat:

esc_html( ucfirst (strtolower (get_the_date ( ) )))

strtolower() passa a minúscules tota la data, i ucfirst() posa en majúscula la primera lletra.

8/3/2020: Encara retoco un detall, trec la coma després del dia de la setmana.

Dragonfly Red

He dotat el portàtil (que poques vegades es mou de sobre la taula) d’un Dragonfly Red:

Dragonfly Red

És un DAC (convertidor digital-analògic) que es connecta a un USB i té una sortida per a auriculars o, com ho tinc jo, a un amplificador.

Tot i que no he fet comparacions directes, per mi el so millora respecte a la sortida d’auriculars (que també connectava a l’amplificador). Però amb això de les comparacions de so sempre hi ha un efecte d’autoengany, el voler que se senti millor amb aquest dispositiu.

Més informació a la web d’Audioquest.

Error UPDATE MS Access

Una mini base de dades Access que funciona des de fa uns 12 anys ha començat a fallar en la generació d’uns informes, mostrant error “La consulta está dañada”.

En concret dóna el aquest error:

Error MS Access

en executar aquesta sentència:

UPDATE resum SET resimp1 = 200 WHERE resrelcat = 2

M’hi dedico una bona estona sense entendre-ho. Al final consulto el text de l’error a Google i… brutal, Microsoft ha introduït un error en una actualització d’Access que trenca una instrucció tan elemental com aquesta.

Aplico el remei d’actualitzar una consulta cresum que té tots els camps de la taula resum, i funciona.

Aquesta pífia és ben grossa.