House of Knowledge

House of Knowledge

House of Knowledge (2008)

Composta per pler de lletres soldades, aquesta gran forma humana és una invitació permanent al viatge dins de l’espai i dins de l’escultura mateixa.

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.