Dominis antics mai no moren

Tot i tenir el servidor configurat perquè retorni errors 301 cap a unxicdellum.cat des de fa anys, continuo rebent moltes peticions als antics: massip.cat i massipfons.com.

Ahir mateix:

  INICI URL   PETICIONS
 massip.cat      14
 www.massip.cat   192
 massipfons.com    5
 www.massipfons.com  7 

He pres una mesura dràstica: eliminar les entrades “www” dels dos dominis als DNS.

La majoria de www.massip.cat tenen la mateixa IP origen, de la zona de París; segons el user-agent és un “Chrome 30 sobre Linux”. Pot ser algun cercador, i si ara esborra aquests dominis dels seus catàlegs ja em ba bé.

Logs de serveis

He decidit passar els logs del servidor web al servei systemd-journald.

Què és més pràctic, tot junt i ben indexat (systemd-journald) o tot separat d’entrada (sistema tradicional amb fitxers separats per cada aplicació)?

He optat pel canvi perquè he vist que firewalld només pot abocar informació d’accessos bloquejats al log del sistema… I posats a “contaminar-lo”, per què no amb tots (Web, MySQL i d’altres)?

Gallimard perdurarà?

Al tercer capítol de Picard hi surt el pilot (Cristóbal Ríos) llegint la versió anglesa de Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno.

Ja és curiós que mantinguin el paper al segle XXV, i més encara l’edició (es veu ben nova) de l’obra:

LLibre “The Tragic Sense of Life”, a “Picard”

Que és clarament inspirada en els llibres de l’editorial Gallimard:

Llibre de l’editorial Gallimard

Aquesta edició de la sèrie no la sé trobar a Amazon. Sembla una picada d’ullet dels guionistes a aquesta editorial francesa.

Perdurarà Gallimard fins al segle XXV?

Canvi de servidor

La darrera vegada que vaig canviar aquest blog de servidor (gener 2017) va ser amb voluntat de no tocar-lo més si no hi havia una causa de força major.

Hi he tornat, l’he passat a un servidor més proper geogràficament i una mica més potent (he passat de 1 GB a 2 GB de memòria, i el processador és una mica més ràpid). I, llàstima, m’he vist forçat a canviar el FreeBSD per CentOS 8.

He agafat CentOS per estabilitat i compromís de manteniment (com a mínim 10 anys). He hagut d’aprendre algunes coses (firewalld, journalctl, dnf) i refrescar-ne d’altres (systemctl).

Sobre journalctl, això de reduir fitxers de log em sembla una bona idea, però em falta assimilar com consultar-lo.

Dates cap-i-cua

Avui 02-02-2020 tenim data cap-i-cua si posem un zero davant del dia i del mes. Aquest segle en queden 23:

12-02-2021
22-02-2022
03-02-2030
13-02-2031
23-02-2032
04-02-2040
14-02-2041
24-02-2042
05-02-2050
15-02-2051
25-02-2052
06-02-2060
16-02-2061
26-02-2062
07-02-2070
17-02-2071
27-02-2072
08-02-2080
18-02-2081
28-02-2082
09-02-2090
19-02-2091
29-02-2092

I la primera sense cap zero afegit a l’esquerra és el 10-1-2101.

(Trobat amb unes quantes línies Python.)

Mes amb inicial minúscula

Per mimetisme de l’anglès sovint veiem, tant en català com en espanyol, els dies de la setmana i els mesos amb la lletra inicial majúscula.

I resulta que el PHP/Wordpress també ho fa malament. Fins ara tenia aquest format de data a les entrades d’aquest blog:

Format deles dates

Perquè surti com està ara (Dissabte, 1 de febrer de 2020) he fet el següent:

En primer lloc he canviat el format a les opcions del wordpress, perquè hi posi els “de”, amb un format personalitat: l, j \d\e F \d\e Y.

Però no hi ha cap regla de format PHP per posar el mes en minúscula, per tant he sobreescrit la funció twentyfourteen_posted_on() del tema de WordPress: dins de functions.php he copiat aquesta funció del tema i on hi havia:

esc_html( get_the_date () ) 

hi he deixat:

esc_html( ucfirst (strtolower (get_the_date ( ) )))

strtolower() passa a minúscules tota la data, i ucfirst() posa en majúscula la primera lletra.

8/3/2020: Encara retoco un detall, trec la coma després del dia de la setmana.

blog personal de Gabriel Massip